Naše služby

Potřebujete bezchybnou kontrolu češtiny?

Záleží vám na tom, co si o vás myslí obchodní partner, zákazníci či čtenáři?

Uvědomujete si, že je to vaše vizitka stejně jako čisté nebo špinavé boty, že je to stejný druh „malichernosti“, které si stejně někdo dříve nebo později všimne?

Správně, i na pravopisu záleží.

Co všechno nabízíme?

Zkontrolujeme téměř všechny druhy dokumentů, a to podle vašich potřeb a požadavků. Nabízíme korektury firemních prezentací, letáků, nabídek, webových stránek, katalogů či knih. Samozřejmostí jsou opravy bakalářských, diplomových a jiných prací.

Opravy zanášíme pomocí „sledování změn“ do elektronických textů či pomocí korektorských značek do vytištěného textu.

Typy korektur

Vzhledem k tomu, že ke každému textu je třeba přistupovat individuálně, nabízíme několik základních variant korektur (ostatní provádíme po vzájemné domluvě):

Základní je oprava pravopisu a gramatiky (Gramatika), kam patří také oprava překlepů, interpunkce a základní stylistické úpravy. Tuto opravu zvolte i v případě, že se jedná o předtiskovou úpravu pomocí korektorských značek do tištěné předlohy, kde také již nebude docházet k příliš velkým změnám.

Rozšířenou variantou je navíc oprava stylistiky (Stylistika), která kromě výše uvedené opravy pravopisu a gramatiky zahrnuje navíc i stylistické úpravy, což je vhodné zejména pokud chcete aby byl text čtivý a „nedrhnul“.

V ostatních případech nabízíme služby až na základě předchozí konzultace (ideálně již nad přiloženým textem). Jedná se zejména o redaktorské práce, krácení a rozdělování textu, grafická úprava (správné formátování bakalářských či magisterských prací), úpravy dle citačních norem apod.

Formáty dokumentů

Texty ke korekturám přijímáme obvykle v elektronické podobě. Pokud je text převzat pouze v papírové podobě, jsou chyby vyznačeny standardními korektorskými značkami.

Nejvhodnějším způsobem, jak nám text odevzdat pro další zpracování (a to na obou stranách), jsou textové formáty dokumentů. Upředňostnujeme (a zvýhodňujeme) doc, docx a rtf (MS Word) nebo odt či sxw (Open Office Writer). Do těchto souborů budou opravy vyznačeny pomocí sledování změn a komentářů.

Posledním podporovaným formátem je formát pdf (pozor, nesmí být uzamčený!), kde úpravy vyznačíme nástroji zvýraznění a poznámka.

Pokud máte nějaký jiný formát, ve kterém byste rádi opravili chyby, konzultujte ho s námi před zasláním objednávky.

Termíny dodání

Nabízíme variantu Expres, pro dokumenty do 20 normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer), a to s termínem doručení následující pracovní den. Pokud potřebujete expresně delší text, kontaktujte nás emailem anebo telefonicky, pokusíme se vám vyjít maximálně vstříc.

Standardní lhůta odpovídá 50 NS  / pracovní den (1 NS = 1800 znaků včetně mezer) s tím, že minimální lhůta na zpracování jsou dva pracovní dny. Tj. text o délce 90 NS bude při standardní lhůtě vyřízen do tří pracovních dnů.

U delších dokumentů se s vámi na termínu odevzdání vždy předem domluvíme, uveďte proto, do kdy nejpozději opravu potřebujete.

Chcete vědět k jazykovému problému víc?

Zajímá vás, proč to není tak, jak jste mysleli? Nabízím (zdarma) možnost fundované konzultace – vystudovala jsem bakalářský i magisterský obor Český jazyk na FF UK v Praze. Ráda Vám problém vysvětlím.

Máte nějaké další otázky? Neváhejte nás kontaktovat!

Průběh spolupráce

1. Pošlete nám svou objednávku přes objednávkový formulář.

2. Potvrdíme přijetí objednávky, stanovíme cenu a počkáme na vaše potvrzení.

3. Opravený text zašleme opravený na vaši emailovou adresu a vy nám potvrdíte přijetí.

4. Na stejný email vám zašleme fakturu, kterou následně zaplatíte (u větších zakázek je požadována záloha předem).
Normostrana (NS) = 1 800 znaků

Počet NS zjistíte z celkového počtu znaků v dokumentu.

ve Wordu: Soubor / Vlastnosti / Statistické údaje / Počet znaků s mezerami
Šetříme životní prostředí!
Snažíme se šetřit životní prostředí tím, že používáme k tisku papír potištěný z jedné strany, který následně recyklujeme.
Mgr. Karolína Vyskočilová
IČ: 88922961 (nejsme plátci DPH)

tel. CZ: +420 737 87 87 26
tel. FR: +33 (0)6 69 55 43 41
email: karolina@opravitchyby.cz

1132659020/3030 (VS: č. faktury)